Vizuální identita projektu

… závody s časem …
… závody v produkci …
… závody s termíny …
… průmyslové závody …

Pro srozumitelnější prezentaci a propagaci výzkumu byla zvolena jednotná vizuální identita projektu. Je založena na výrazném logotypu a minimalistické aplikační platformě s neutrální typografií. Logotyp vychází z charakteristického slova závody, kterým se po druhé světové válce pojmenovávaly nové průmyslové stavby téměř výhradně, namísto tradičních označení továrna nebo fabrika, jež měly nežádoucí archaický význam. Termín závody lze chápat i ve smyslu soupeření, v mnoha sférách a na různých úrovních, které bylo pro průmyslovou výstavbu, výrobu i hospodářsko-politické fungování státu rovněž typické. Logotyp v barevném řešení odkazuje na neonové nápisy, v černobílém použití na propagační švihové písmo. Jelikož jednotlivé výstupy budou graficky i výrobně řešeny individuálně, neutrální charakter jednotné platformy umožňuje jejich flexibilní aplikaci na různé typy propagačních materiálů, výtvarného řešení výstavy i na design webu projektu a specializované mapy s odborným obsahem. Autorem vizuální identity projektu je Jan Forejt z grafického studia Formall.

logotyp-1-big
logotyp-2-big