Fakulta architektury ČVUT

Výzkumné centrum průmyslového dědictví

Thákurova 9/2700
166 34 Praha 6‑Dejvice
+420 224 356 253
vcpd@vcpd.cvut.cz

Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.
(garant projektu)

jan.zikmund@fa.cvut.cz

PhDr. Benjamin Fragner
benjamin.fragner@fa.cvut.cz

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.
lukas.beran@fa.cvut.cz

Mgr. Jan Červinka
jan.cervinka@fa.cvut.cz

Mgr. Irena Lehkoživová, Ph.D.
irena.lehkozivova@email.cz

Mgr. Jakub Potůček
jakub.potucek@cvut.cz

Mgr. Petr Burda
(administrátor projektu)
petr.burda@fa.cvut.cz