Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT představuje projekt Průmyslová architektura druhé poloviny 20. století: Extenze, transformace a identita. Výzkum probíhá za podpory Ministerstva kultury České republiky v programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI III (2023–2027).

Pro další informace o tématu sledujte stránky VCPD logo a Industriální stopy logo.