Nové přírůstky v knihovně VCPD

Díky finanční podpoře Ministerstva kultury projektu NAKI Průmyslová architektura druhé poloviny 20. století: Extenze, transformace a identita bylo do fondu specializované knihovny Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT pořízeno devatenáct odborných publikací. Knihy byly zakoupeny nejen pro potřeby probíhajícího výzkumu, ale jsou rovněž k dispozici k prezenčnímu studiu každému zájemci po předchozí telefonické či e‑mailové domluvě.

literatura_naki_2023‑r