Dioptra Turnov

V květnu 2023 proběhl ve spolupráci s kolegy z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci fotografický průzkum areálu závodu Dioptra v Turnově. Výroba zde byla ukončena roku 2020, areál se tak dochoval v autentickém stavu včetně řady interiérových prvků. Původní architektonický záměr dnes stírají reklamní banery a nejrůznější přístavby, nyní se budovy vyklízí pro plánovaný záměr konverze výrobní etážovky na byty.

Základní kámen závodu na výrobu dioptrických skel byl položen 1. dubna 1968, slavnostní otevření proběhlo 3. května 1974. Plány vypracovala brněnská pobočka Vojenského projektového ústavu, autorem architektonického řešení, s odstupem odkazujícího na znaky bruselského stylu, byl Jan Ladýř. Stavební práce zajišťoval Průmstav Pardubice, na výstavbě se podíleli i zaměstnanci podniku. Celkové náklady dosáhly 50 milionů korun, z čehož téměř polovina připadla na technické vybavení, investorem byl oborový podnik Spofa. Výrobní etážovku s charakteristickou závěsovou fasádou z boletických panelů doplňuje administrativní budova s kantýnou a společenskou místností. Turnovská Dioptra patřila k významným zaměstnavatelům regionu, v osmdesátých letech zde pracovalo na dvě směny 700 lidí a produkce dosahovala přes 8 milionů dioptrických skel ročně.

Závod Dioptra Turnov bude zastoupen na výstavě a doprovodném katalogu, které jsou v harmonogramu projektu naplánovány na rok 2026.

Repro Vojenský projektový ústav, [Praha], nedatováno, nestránkováno; foto Jan Zikmund.